ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിച്ചു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം | LIVE FRESH FISH FARM AT KOCHI | CC

ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിച്ചു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം | LIVE FRESH FISH FARM AT KOCHI | CC


got it.. got it.. got it.. That’s us Arrived at a fish farm You can put angle here and fish Unni came in as a cheat angle This is where the fish come from How much does it cost 2200 rupees Stuff in it I don’t know about this The hook here is not so See the hooks is curve Fish won’t go away There is no hook like this Not like the usual hooks There is a curve here Do you know why? When catching fish To make the mouth hook It’s not tied It’s full of people here The fish caught here will be cleaned This man got big fish The fish will be cleaned immediately Hey! Is this the feeder? Yes this is the feed This is what it is The feed fed to the fish is soaked in water I have set the feed Let’s put it Just get it They are big fish come on Tell the little fish to go Small fish are coming Go go fish Shameer got it What a fish this is Got it silopi fish very nice (laughing) The fish went down got it.. got it.. got it.. The hook is gone The fish went down Shameer got the fish again The first one I got was below Let us try the second one This is a big fish I didn’t get it It’s small There are even bigger fish here I finally got it I barely got caught We can fry it We got a big size What a fish this is This is the Siloppy Fish it si very nice Will it go out of hand? no They got fish Big fish Got the fish? it is very nice This place is full of fish It’s full of people Children also come as family The kids love it so much From here you can fish and take them home Clean it up here We get fresh fish The owner of this farm is with me what is your name? my name is Paulose This is a good concept You can come here, catch some fish, pay your cash and take it home Will be cleaned Fresh fish is available here the location is From Ernakulam to Kakkanad, Wonderland is on its way contact number and google map location in description It would be nice to come here

18 thoughts on “ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിച്ചു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം | LIVE FRESH FISH FARM AT KOCHI | CC

 1. Njangal tourism piller hiden destination nte app indakn pokuarnu .eni epo ethkoodi erikate oru destination ayit.thanks cheta❤

 2. ചൂണ്ട ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ വന്ന് മീൻ പിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി 🤩🤩 അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ വലയിട്ട് പിടിച്ചു തരും 😍
  വീഡിയോ ലൈക്ക് ബട്ടൺ നീല പൂശാൻ മറക്കല്ലേ🤩
  ആദ്യമായി കാണുന്നവർക്ക് ഈ ചാനലിന്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാവുന്നതാണ്‌ 😝😝

  Instagram: https://www.instagram.com/sherinzvlog

 3. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ മീനിന് കല്ലേ മുട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. വറുക്കാൻ നല്ല മീനാ അത്🤗🤗

 4. മീൻ പിടിക്കൽ ഒരിക്കലും നിലക്കാത്ത വിനോദം😘😍😍

 5. ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥലം എന്റെ നാട്ടിലുമുണ്ട്….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *