Fried Shrimp – Tôm Nhúng Xi Măng Chiên Giòn – Tôm Chiên Giòn Trong Rừng | Toàn Quắn

Fried Shrimp – Tôm Nhúng Xi Măng Chiên Giòn – Tôm Chiên Giòn Trong Rừng | Toàn Quắn


100 thoughts on “Fried Shrimp – Tôm Nhúng Xi Măng Chiên Giòn – Tôm Chiên Giòn Trong Rừng | Toàn Quắn

 1. Sắp thi r
  Chúc mn
  Thi tốt
  Điểm cao
  Cho cha mẹ và thầy cô tự hào nha
  😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

 2. anh nói chuyện mà lồng tiếng giống phang trinh trì thần bài lầy nhất bên HỒNG CÔNG vậy đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *