Mượn Phone Bằng Tiếng Anh, Khi Gọi Phang Tiếng Việt | Calling Troll Prank in Vietnam [Eng cc]

Mượn Phone Bằng Tiếng Anh, Khi Gọi Phang Tiếng Việt | Calling Troll Prank in Vietnam [Eng cc]


Hello everyone, it’s me again, Viet CG And today I’m going to borrow phone from strangers in English During a phone call, I speak Vietnamese instead of English See how people react ! Let’s start the situation with me now! I can borrow a phone to call my mom Oh forget, my friend! Are you friends in Vietnam? Right! Okay! I don’t know where he is! I lost him! Oh ok Does he have a phone number? I just would like to make a quick phone call Quick phone call yes Does he have a Vietnamese simcard ? yeah VIetnamese number Can I write it? yes! Hello WTF * speak in Vietnamese * where the f*ck are you now? * speak in Vietnamese * I need you to come here quickly? * speak in Vietnamese * If not, I’m gonna kill you? * speak in Vietnamese * See u! * speak in Vietnamese * Are you Vietnamese? * speak in Vietnamese * Are you Vietnamese as well? * speak in Vietnamese * I thought you were Korean * speak in Vietnamese * Really? * speak in Vietnamese * oh yes! * speak in Vietnamese * Thank you! * speak in Vietnamese * Yeah thanks! * speak in Vietnamese * Excuse me, can I borrow your phone to call my friend? Can I borrow your phone to call you? speak loudly Slow down? Yes! Can I borrow your phone to call my friend? he means calling his friend! I borrow your phone to call my friend… yes Because I don’t have any simcards here You give him your phone Are you freshmen? yes Hà, aren’t you? * speak in Vietnamese * Yes, it’s me * speak in Vietnamese * Let’s Break up * speak in Vietnamese *
That’s it! * speak in Vietnamese * He’s Vietnamese! * speak in Vietnamese * Thank you! Excuse me, Can I borrow your phone to call my friend? Do you still have money on the phone? * speak in Vietnamese * Make a call for him * speak in Vietnamese * I appreciate that, Thank you Thank you so much! Hieu, where are you? * speak in Vietnamese * where are you now? * speak in Vietnamese * Will you come out here? * speak in Vietnamese * I’m waiting for you here! * speak in Vietnamese * What did you say? * speak in Vietnamese * You dare me? * speak in Vietnamese * You come here * speak in Vietnamese * Your mother f*cker! * speak in Vietnamese * Thank you, thank you very much! Have a good day! We’re Vietnamese *speak in Vietnamese* Um, are you Vietnamese? *speak in Vietnamese* Thought you were *speak in Vietnamese*
Australian *speak in Vietnamese* Thank you *speak in Vietnamese*
Excuse me Yes! Can I borrow your phone to call my friend! You got lost? Yes, I lost him What is your passcode? Oh yes, sorry! Wait! Here you go Thank you! No problem! Cinema has star wars film recently *speak in Vietnamese* Where are you now! *speak in Vietnamese* Oh, I’m standing near the Bao Moi board *speak in Vietnamese* Come here quickly! *speak in Vietnamese* Bring me your money *speak in Vietnamese* (Legacy) Text 648 (Legacy) Text 649 I appriciate that Have a good day! Excuse me, can I borrow your phone to call my my soulmate ah my guy I lost him So I tryna make a phone call to him now I borrow your phone to call him Well, call him Thank you so much Hello *speak in Vietnamese* Are you Dat, right? *speak in Vietnamese* Dat 9 right? *speak in Vietnamese* yes, I’m at the lake! *speak in Vietnamese* where are you now! *speak in Vietnamese* Hurry up! *speak in Vietnamese* I’ll stand near the fountain ! come here quickly! *speak in Vietnamese* If you don’t hurry, I will give you a punch on your face! *speak in Vietnamese* Hurry up! *speak in Vietnamese* That’s it! *speak in Vietnamese* Thanks, thank you so much! Can I have your phone number? Me? Yes Phone number! Are you Vietnamese? *speak in Vietnamese*
Phone number! Ehh! ah You can speak Vietnamese? *speak in Vietnamese* Yes! *speak in Vietnamese* yes *speak in Vietnamese* You’re very good, how long have you been learning Vietnamese? *speak in Vietnamese* I mean can I borrow your phone to call my friend? *speak in Vietnamese* Hey, Dat 9? *speak in Vietnamese* Oh, I’m Việt *speak in Vietnamese* Where are you *speak in Vietnamese*
Did you not react? *speak in Vietnamese* Yes? *speak in Vietnamese* Did you not react? *speak in Vietnamese* Yes, I thank you! *speak in Vietnamese* Thank you for watching the video If you like this video please give me 1 like 1 subscribe channel Click the notification to receive the latest clip from Viet CG and Nha cua Tay If you have any ideas, please write it down and I’ll do it! And see you again in the next videos!

100 thoughts on “Mượn Phone Bằng Tiếng Anh, Khi Gọi Phang Tiếng Việt | Calling Troll Prank in Vietnam [Eng cc]

  1. giả vờ là người nước ngoài ,đi taxi với xe ôm xích lô xem họ thối lại tiền có đúng tâm không

  2. Chửi tục hay không cũng k quá quan trọng, quan trọng là bản chất thật thôi, chứ cái mồm suốt ngày đạo lí mà sống như con căk thì cũng vậy :)))) Lâu lâu nghe a chửi k nhịn cười nổi :)))

  3. Thằng mất dạy bắc cầy vô văn hoá. Dân chúng mày bây giờ mất dạy quá con chó ạ thằng chó nhà quê.

  4. Có mấy thánh cứ kêu đừng chửi thề nói thật bớt giả tạo chút đi,cứ làm như mình văn minh lịch sự nắm ko bằng..WTF !

  5. Anh phải nói : Alo mày đang ở đâu ý, tao đang ở chỗ thu báo mới nè đưa tao 3 tỉ hôm qua tao mới đánh đề xong gửi mày đó :))

  6. Wa Trung Quốc mà xem. Ở bên TQ all ra đường chỉ nói chuyện bằng tiếng Trung mặc dù bạn là ai ở đâu hay làm gì? Người ta thì tự hào tiếng mẹ đẻ. Còn mình thì…

  7. Thắc mắc là quay bằng camera gì và camera như thế nào mà quay người ta nhìn thẳng vào camera mà không biết mình đang bị quay luôn ý??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *