100 thoughts on “Troll Ăn Bánh Mì Trộn Thuốc Xổ Và Cái Kết Không Thể Nhịn Được Cười

  1. Tôi muốn cho nơi anh đổi kênh đi anh một kênh là toàn quán trên để chôn còn một tên là một tên là Toàn Ẩm Thực Đi vậy cho nó clip với 1 click thì nó không có hai anh ơi

  2. – tội 😂 * lâu lâu con ỉa có lần , nhà bà bà ỉa hoài * " hết nc rồi nè bà múc nước cho con ỉa coi 😂" * bà hong múc nước con ngồi đây tới chìu cho bà nghĩ ỉa lun 🤣*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *