100 thoughts on “Troll Triệu Di Tú Uống Trà Sữa & Bánh Tráng Trộn Pha Mù Tạc (Wasabi) – Toàn Quắn Troll

  1. Nên hoàn chỉnh cách quay xíu. Và nói chuyện hoặc ăn. Đừng quay cận miệng làm lố không hay.

  2. Anh troll Chj Tú ớ anh lấy bịch nước mắm cột vào cái ống hút bỏ vào ly nước cô ca là chj Tú hỏng biết đâu

  3. Góp ý với anh là anh quay đừng có đưa sát cái máy quay vào mặt nhìn khó chịu lắm anh ơi ^^

  4. Nhìn cha nội nãy nói chuyện voi ăn uống là k có 1 chút duyên nào rồi.. Bua sau có nói thì né cái môi ra bớt chu zô camera đi thây cái mỏ tham xì bắt ớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *