Vĩnh Vớ Vẩn | Troll Hằng Phát Hiện Tiếng … Từ Nhà Anh Hàng Xóm Và Cái Kết | Troll Beautiful Girls

Vĩnh Vớ Vẩn | Troll Hằng Phát Hiện Tiếng … Từ Nhà Anh Hàng Xóm Và Cái Kết | Troll Beautiful Girls


27 thoughts on “Vĩnh Vớ Vẩn | Troll Hằng Phát Hiện Tiếng … Từ Nhà Anh Hàng Xóm Và Cái Kết | Troll Beautiful Girls

  1. Chào a Vĩnh… E theo dõi a khá lâu roi.. Nhưng e cảm thấy mỗi ngày kênh minh k dk tăng sub.. E cảm thấy bùn lắm… K ấy a đổi chủ đề troll đi… Mình ra công viên Làng Hoa phỏng vấn vui vui ạ… Có khi lại hay.. Nếu cần nhân sự hỗ trợ e tình nguyện sp cho a..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *